czwartek, 25 stycznia 2018

Odpuszczanie

Jedną z ważnych lekcji na drodze obserwatora współuczestniczącego jest nauka...odpuszczania. Cokolwiek trzymasz w swoim umyśle, więzi cię. Nie pozwala mieć dystansu, a rezerwa i spokój wewnętrzny, niezależny od okoliczności a nawet od własnych myśli bądź stanów jest  istotną praktyką obserwatora współuczestniczącego.
Zatem potrzebujemy podjąć decyzję o doświadczaniu odpuszczania, na rzecz budowania wewnętrznej mocy. Nasza siła opiera się właśnie na puszczaniu, na ciszy, generowaniu przestrzeni między bodźcem a reakcją. Jeśli stosujemy mindfulness, medytację lub inne techniki pozwalające obserwować własny umysł, stopniowo ten areał mocy wzrasta, poprzez skok naszej samoświadomości. 
Wtedy łatwiej jest mieć swobodniejszy stosunek, do wszystkiego co, dopóki nas mocno angażuje emocjonalnie, czyni z nas niewolników tej iluzji. Zaczynamy postrzegać rzeczywistość w zupełnie nowy sposób, niejako z wyższego poziomu percepcji, a czyniąc siebie bardziej dociekliwymi jesteśmy bliżej prawdy. Filozofowie i nauczyciele tego świata,  od dawna czynili wysiłki by nas poinformować, że żyjemy w świecie wyprodukowanym przez własny umysł. Gramy główną rolę we własnym filmie, kadr po kadrze.
Możemy jednak przez odpuszczenie ewoluować do stanu, gdzie nasz scenariusz znacznie się zmieni. Przestaniemy uczestniczyć w spolaryzowanej rzeczywistości dobra i zła, męskiego i żeńskiego, światła i ciemności itd.  Zorientujemy się, że taki świat to fikcja, którą możemy delikatnie opuścić, na rzecz lepiej zorganizowanej przestrzeni. To oczywiście zależy od nas. Wolna wola jest prawem niezmiennym dla nas. Jakąkolwiek decyzję w tej kwestii podejmiemy, jakiekolwiek stanowisko zajmiemy, bardziej czy mniej świadomie, taki obraz świata będziemy produkować i zarazem w nim aktywnie uczestniczyć. W końcu dla kogo produkujemy ten cały film...? Dla nikogo innego jak tylko dla siebie, dla własnej frajdy, zabawy, możliwości doświadczania, badania, eksplorowania, nauki...
Zatem krok po kroku, możemy odpuszczać wszystko co materialne, dualne...by stopniowo nabywać nowej perspektywy dla obserwatora współuczestniczącego, głębszej, bardziej rozwojowej. Mamy szansę by zorientować się w całej tej iluzji, zabawie, scenerii, która się na naszych oczach nieustannie odgrywa i...odpuścić... Korzystnie dla nas, następuje wtedy sprzężenie zwrotne, im bardziej my odpuszczamy, tym bardziej rzeczywistość się rozmywa, objawia się nam jako coś mało realnego, solidnego a w dodatku plastycznego, poddającego się naszej woli. Wypisz wymaluj fizyka kwantowa. Wchodzimy zatem na nowy poziom, poziom kwantowy. Ale to materiał na inny artykuł, artykuł o tworzeniu. 
Odpuszczajmy więc wszystko po kolei, wykorzystując tę lekcję dla osobistej ewolucji. Pamiętajmy, że czym większy opór czujemy stosując tę prostą technikę, tym bardziej wiemy, intensywnie i  namacalnie jakiego kalibru jest nasze przywiązanie, a więc mamy informacje o tkwieniu jeszcze mocno w kłamstwach tego świata, daleko od prawdy, nie mając dobrej nawigacji, rozeznania, dalecy od prawdziwego człowieczeństwa. Czym silniejszy opór odczuwamy, tym bardziej istotna jest praca nad odpuszczeniem tematu. Sami będąc obserwatorami współuczestniczącymi możemy wyciągać proste wnioski prowadzące nas do prawdy. To my jesteśmy swoim nauczycielem, mędrcem na drodze ku samopoznaniu.
Wewnętrzny spokój, cisza, miłość, poczucie mocy z głębi jestestwa, to jedyne na co warto pracować, jak na swój wewnętrzny, niepowtarzalny depozyt. Cała reszta jest nieistotnym pozorem, który w każdym momencie może rozpaść się na naszych oczach, objawiając nam ukrytą prawdę o własnej kruchości na swój temat. Jeśli zdarzy nam się doświadczenie tego typu, wyciągnijmy z niego stosowne wnioski. Rzeczywistość powstaje i degeneruje się nieustannie na naszych oczach, możemy ją spokojnie odpuścić, zmieni się wtedy nasza percepcja, sposób przeżywania, funkcjonowania, nasza wewnętrzna prawda, esencjonalność naszego człowieczeństwa. W nagrodę staniemy się zupełnie nowymi obserwatorami współuczestniczącymi, zwiedzającymi zupełnie nowe wymiary, działające na wyższym stopniu organizacji wartości, gdzie polaryzacja i dualizm dobro-zło zastępuje czysta miłość, świadomość, obecność, bycie wszystkim i niczym, jedność z absolutem, brak lęku i strachu. Warto opuścić te niższe hierarchicznie energie i rozejrzeć się za tym,  co jeszcze ma dla nas Stwórca... Już czas zacząć pytać o coś więcej niż materializm...
Mamy XXI wiek, wiek umysłu, fizyki kwantowej, psychologii kwantowej, epigenetyki, psychoneuroimmunologii itd., itd. Odwróćmy się od wszystkiego co odciąga naszą uwagę od zagadnień istotnych, tzn, od telewizji, zakupów, odgrywania ról społecznych, pustych rozrywek, powtarzania bezsensownych rytuałów, hołdowania własnym kompleksom, programom z dzieciństwa, złości, skąpstwu czy zazdrości...nauczmy się jak odpuścić...by odnaleźć siebie w Stwórcy...i Stwórcę w sobie...

wtorek, 19 grudnia 2017

Rozpad ego

Jesteśmy mistrzami w oszukiwaniu samych siebie, również innych. Służy nam do tego nasze wielkie rozdęte ego. Ono powoduje, że karmimy ludzi oraz siebie wersjami zdarzeń, sytuacji w sposób, który nie jest prawdziwy. Dotyczy to także oczekiwanych skutków czy konsekwencji, definiowania własnych stanów, paradygmatów, tworzenia poglądów- mylnie uznanych za własne, gdy tymczasem są to narzucone nam w procesie wychowania "prawdy i zasady", uczuć i szeregu innych ważnych dla naszego funkcjonowania kwestii.
Dopóki jesteśmy we władaniu ego, nie jesteśmy nawet w stanie dostrzec tej gry. Tak dalece nią pochłonięci, że wielokrotnie stanęlibyśmy do walki w obronie własnego zdania czyli tak naprawdę obrony jej reguł. Chętnie zaatakujemy- choć paradoksalnie to ego broni się przed eliminacją- każdego kto zechce spojrzeć na nas z perspektywy spoza ego, i poinformować nas jak sprawy się mają. I nie mam tu na myśli konfrontacji jednego ego z innym, i udowadniania sobie racji. 
Ego ma podstawowy cel, walkę o swoje istnienie bez przebierania w środkach, gdyż jest to jego być albo nie być. Działa ono na zasadach kwantowych, zero- jedynkowo. Jest albo przy skoku świadomości do perspektywy obserwatora współuczestniczącego- znika. Pozostaje sama świadomość, światło, z którego tak naprawdę jesteśmy zbudowani.
Przyglądnie się sztuczkom ego i demontaż jego mechanizmów jest wynikiem procesu poszerzania  się świadomości. Można kawałek po kawałku je demaskować, poprzez uczynienie nieświadomego świadomym. Tylko brak naszego wglądu w procesy wewnętrzne, jest dla niego gwarancją istnienia. Dlatego już samo interesowanie się swoją naturą jest dla niego niebezpieczne. Powoduje, że budzi się w nas obserwator współuczestniczący, który potrafi rozprawić się ze wszystkim czym ego jest, np. programami wgranymi nam do 5-6 roku życia, które teraz są realizowane przez 95 % zasobów naszego mózgu czyli podświadomość. A ta jest automatem, nie zajmuje się weryfikacją zainstalowanych informacji, nie interesuje jej czy są konstruktywne czy też sieją zniszczenie w naszym życiu. 
To dlatego niektórzy z nas zaczynają poszukiwania Nauczyciela, kogoś kto mamy nadzieję mówi z jakiejś wyższej perspektywy, ma szersze spektrum widzenia. Przeczucie, że tkwimy w czymś co nas omotało i więzi w pewnym momencie, staje się rodzajem niepokoju lub buntu wewnętrznego, czasem depresji czy braku poczucia sensu, którego nie możemy dłużej zignorować. Stajemy się badaczami własnego życia, poszukiwaczami prawdy. Jeśli jesteśmy jej tak spragnieni, że okupimy dotarcie do niej nawet własnym cierpieniem, gdy rozczaruje ona nas samych, zniszczy nasz dotychczasowy wizerunek siebie i rzeczywistości, spowoduje rozpad pewnych relacji lub sprowokuje transformację części z nich, wymusi obranie zupełnie nowej i często ryzykownej drogi życiowej w kwestii zawodowej czy prywatnej, kompletną zmianę filozofii życia, realizowanie zupełnie nowych wartości, posługiwanie się nieprzeciętnym i bywa, że kompletnie niezrozumiałym dla innych językiem, systemem pojęć, straty moralne czy materialne, utratę stabilizacji pod każdym względem itd.,  jest to znak, że na poważnie zabraliśmy się za demaskowanie ego.
Kiedy nawet ból, stany kompletnego rozbicia, przeciągającego się braku celu, smutek i inne przykre, niezrozumiałe dla nas emocje i uczucia nie są już w  stanie nas zawrócić z tej podróży wgłąb siebie, to znaczy, że właśnie wkroczyliśmy na drogę bycia mistrzami własnego życia, obserwatorami współuczestniczącymi, twórcami, a żegnamy się z rolą ofiary, marionetki, automatu. 
I choć proces rozpadu ego jest przykry, trudny, pełen nieprzyjemnych doznań a nawet okoliczności, jest zarazem nieuchronnym etapem naszej osobistej ewolucji.
Na końcu czeka nas ogromna nagroda, wyróżnienie - obcowanie z samym sobą, samopoznanie często zwane też oświeceniem...świadomość w jak głębokiej iluzji funkcjonujemy...bycie rozgrywającym, decydentem...

niedziela, 12 listopada 2017

Splot słoneczny

Człowiek został wyróżniony na naszej planecie, otrzymując dar tworzenia rzeczywistości. Jego rola jest daleko bardziej istotna, w stosunku do roli reszty elementów świata zwierzęcego i roślinnego. Owszem posiadamy ciało- soma, ale również psycho, czyli pierwiastek boski, energetyczny, świadomość. Ciało w tej relacji jest poddane, wykonuje polecenia. My natomiast jesteśmy istotami zbudowanymi ze światła, które na czas pobytu na Ziemi, otrzymują ssaka. Nie jest on jednak naszą własnością, jak zresztą nic tutaj. Odchodząc wszyscy doskonale zaczynamy się w tej zasadzie Wszechświata orientować. Niczego poza sobą, własną świadomością nie jesteśmy w stanie stąd zabrać. Planeta udziela nam pożyczki w stosunku do wszystkiego co należy do niej: "Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie". 
Cudownie wyposażone ciało, szczyt ewolucji, ma za zadanie służyć nam zgodnie z naszym rozeznaniem. By mogło nam dobrze i niezawodnie usługiwać zostało wyposażone w mechanizm kwantowy, tak, byśmy mogli utrzymywać je w dobrostanie. W końcu ma spełniać nasze potrzeby, trudno zatem by mądra natura nie załączyła stosownego sposobu na zarządzanie nim. 
Ten bardzo prosty mechanizm kwantowy, do którego ma dostęp oczywiście nasza świadomość znajduje się w splocie słonecznym. Jak to w świecie kwantowym działa zero-jedynkowo. Otwarty równa się zdrowie, zamknięty anomalie, zaburzenia, choroby itd. Czyli albo nasz ssak jest w trybie autoregeneracji, samooczyszczania i funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna albo te wszystkie cudowne funkcje zostają wyłączone przez zamknięcie splotu słonecznego, co prędzej czy później spowoduje konsekwencje w postaci chorób. 
Otwarty splot słoneczny gwarantuje swobodny przepływ powietrza do brzucha, zamknięty zmusza ciało do kumulowania go i zatrzymywania w płucach. Mamy więc do czynienia z przemianą materii bądź jej brakiem. Nie trudno się domyślić jak przykre są następstwa braku swobodnej wymiany powietrza pomiędzy płucami a brzuchem. Prędzej czy później następuje śmierć.
Nasza świadomość ma dostęp do tego mechanizmu, tzn., że za pomocą czucia jesteśmy w stanie zweryfikować czy splot jest otwarty czy zamknięty i inteligentnie zareagować. Wystąpić w roli obserwatora współuczestniczącego. Po to też mamy sumienie w płacie czołowym, by wspomagało nas w tym doświadczeniu. Czyste sumienie, dobrze rozwinięta inteligencja serca nie pozwala zamknąć lub znieść stanu zamknięcia tego naturalnego przepływu, będącego gwarancją zdrowia. Jeśli potrafimy to zrobić, tzn. pozbawić naszego ssaka możliwości normalnego funkcjonowania, mamy do wykonania pracę na poziomie sumienia i do odbudowania poziom czucia, a także uruchomienie inteligencji serca i rozumienia osobistej relacji z ciałem. Warto to przepracować by na powrót odzyskać kontrolę nad stanem swojego zdrowia, w świetle wiedzy z mechaniki kwantowej. 

Jeśli nie jesteś pewien na jakim poziomie ta relacja funkcjonuje u Ciebie, a chcesz się tego dowiedzieć i nauczyć korzystać ze swojego mechanizmu kwantowego, zapraszam Cię na wizytę. Również w przypadku jeśli doszło do tak poważnych zaniedbań w następstwie nieświadomości oraz  tak długotrwałego zerwania połączenia płuca-brzuch, że następstwem tego jest tzw. choroba. 

Zapisy na wizytę: 
Iwona Łaszczyk
Psycholog
505-121-384

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

O samotności...

Samotności przypisuje się najczęściej negatywne konotacje. Spontanicznie nie przychodzi nam do głowy pomyśleć, że samotność jest czyimś odpowiedzialnym wyborem a nie wyrokiem czy efektem smutnego splotu wydarzeń. Jak często można usłyszeć opowieść, w której narrator opowiada o profitach wynikających z samotności...? I choć jest ich sporo, nie o tym chcę napisać...
Raczej o tym, że dojrzała samotność jest luksusem. Przywilejem dla osoby samotnej i tych, którzy mają przyjemność doświadczania z nią jakiejkolwiek relacji. Tak, wtedy to naprawdę jest rodzaj nagrody. Osoba świadomie samotna każdego człowieka pojawiającego się na horyzoncie potraktuje z szacunkiem, a nawet miłością. Mam na myśli transparentny rodzaj miłości, do drugiej istoty, duszy mieszkającej w konkretnym ciele. Dość łatwo, przy odrobinie uważności odczuć to pole miłości wokół niej, jest to rodzaj świetlistej niewinności, która wlewa się do naszego pola i serca tylko z racji wspólnego kontaktu. Nawet nie koniecznie fizycznego. Energia nie zna przeszkód by się przemieszczać, mieszać i manifestować.
Co więcej każdy "gość" osoby samotnej świadomie jest potraktowany uczciwie. Nie ma tu miejsca na manipulacje, gry, władzę, walkę o racje, materializm, uzależnianie i tego sortu płytkie układy realizowane na niższych poziomach ewolucji. Osoba świadoma samotnie nie potrzebuje nikogo używać do swoich celów, traktować przedmiotowo, przetrzymywać przy sobie ograniczając wolność, odpychać czy uciekać by coś przetestować, kontrolować. Nikt też nie musi spełniać jej oczekiwań, zachowywać się, myśleć bądź czuć w określony, ramowy czy narzucony sposób, odgrywać konkretnego scenariusza w swoim życiu itd.  Możemy się przy niej poczuć komfortowo z całą swoją niedoskonałością. Pewnie nie będziemy powodem jej wzburzenia, nie nastąpi żaden konflikt, nie staniemy się obiektem jej ataku czy choćby prowokacji do obrony własnych subtelnych granic. Sama jest wolna i w takiej świadomości bycia twórcą okoliczności, że nie potrzebuje niczego od nikogo żądać i wymuszać. Jeśli zatem wybierze sobie nas w celu relacji lub wpuści w swoją przestrzeń, poczujemy się niezwykle uprzywilejowani, wyróżnieni. To ciekawe doznanie swoją drogą. Ktoś nas nie potrzebuje, ale chce naszej obecności. Bez stricte interesownego powodu. Pretekstem może okazać się pomysł na spełnienie jakiegoś marzenia, potrzeba przeżycia czegoś  interesującego, odebrania jakiejś nauki w toku interakcji, pragnienie samorozwoju, wzmocnienia swoich zdolności lub fakt, że przypisuje nam pewną bezcenną wartość i zaprasza do kontaktu typu "wygrany-wygrany". Warto więc umówić się na jakieś wspólne budujące doświadczenie lub kreowanie nowej, być może nie zrealizowanej jeszcze wersji rzeczywistości. Dwie połączone synchronicznie energie dają inny efekt twórczy niż pojedyncza i warto z tą mocą poeksperymentować. 
Nie ma mowy o krzywdzeniu, ranieniu, odrzucaniu czy porzucaniu, bo osoba samotna z wybory nie jest już zainteresowana zabawą uczuciami drugiej duszy. Czyjeś stany odczuwa prawie równie mocno jak swoje własne. Jest na tyle rozwinięta, że takie doświadczenia nie są dla niej atrakcyjne a wręcz odczuwałaby je jako wymierzone przeciw sobie, swoisty autosabotaż. Z zasady unika takich przeżyć. Raczej delikatnie wycofa się w obliczu takiego zagrożenia by pójść dalej swoją drogą spokoju i harmonii. To jest jej stan homeostazy, który sobie ceni i pielęgnuje. 
To wszystko powoduje, że spotkanie takiej duszy i doświadczenie z nią...hmmm...czegokolwiek jest po prostu warte przeżycia. Gwarantuje interesujące stany emocjonalne i uczuciowe spoza tych codziennych i powszednich. Z całą pewnością poczujemy się zbudowani takim kontaktem. Wymiana energetyczna spowoduje obopulne ładowanie, wznoszenie. Nowy sposób na bycie obserwatorem współuczestniczącym w zupełnie odmiennym wydaniu.
Rozglądajmy się więc uważnie, by nie przegapić bezcennej okazji...może się okazać, że w pewnym momencie rozwoju, już tylko tego typu relacje zaczną nas pociągać. Bywa, że człowiek nie wie  do końca czego pragnie dopóki na to nie trafi...

wtorek, 27 czerwca 2017

Przewodnictwo czyli łączność

Każdy z nas ma szansę usłyszeć w sobie pewien specyficzny głos. Tych narratorów konkurujących o naszą uwagę mamy w sobie oczywiście więcej, np. głos Serca, wewnętrzny krytyk, głosy naszych rodziców, wewnętrznego dziecka, marzenia doszukujące się spełnienia, niezagojone rany, nieuwolnione emocje dopraszające się naszej troskliwej akceptacji, myśli i uczucia innych ludzi, które odbieramy korzystając ze zjawiska telepatii lub z powodu głębokiej międzyludzkiej empatii itd. W pierwszej kolejności warto się więc zorientować w tym wszystkim, zrobić rekonesans w całej tej masie hałasu wewnętrznego.
Zacznijmy od uporządkowania tego chaosu, wypracowania w sobie pewnego rodzaju refleksyjności czy jak kto woli uważności na ten konglomerat akustyczny. Na tym etapie, zwłaszcza jeśli jest to nasza pierwsza z nim konfrontacja, dobry przewodnik może okazać się miłym wsparciem. To kwestia indywidualna czy potrzebujemy takiej osoby, na jak długo, na jakim etapie i kto to będzie: psycholog, terapeuta, nauczyciel, człowiek, który nas inspiruje niezależnie od tego czy ma jakiś tytuł, jest uznawany w środowisku czy nie. Możliwości jest tyle ile zechcemy. Pamiętajmy, to my jesteśmy obserwatorami współuczestniczącymi.
Ale wracając do tematu przewodnictwa...jedną z wielkich zalet, a może raczej naturalną konsekwencją umiejętnego, uważnego słuchania tego głosu jest zakwestionowanie wszelkich autorytetów. W psychologii zdolność ta ociera się o zjawisko wewnątrz-sterowności. Otoczenie traci stopniowo w tym procesie wzrostu samoświadomości kontrolę i władzę nad nami, przestajemy być ofiarami, niewolnikami systemu, religii, naszych bliskich, telewizora. Stajemy się niezależnymi dojrzałymi duchowo jednostkami, Bogami w działaniu. Z pełnym prawem do korzystania, ale i modyfikowania, transformowania wszelkich struktur zewnętrznych jeśli poczujemy takie zadanie dla siebie. Jednak od tej pory jesteśmy reformatorami, niezależnymi, współodpowiedzialnymi twórcami. To zmienia totalnie naszą perspektywę.  Ze stylu opartego na władzy, kontroli czy konkurencji przechodzimy stopniowo do współpracy, współtworzenia, partycypacji, miłości po prostu. Czujemy się też w końcu chronieni i bezpieczni. Nie, nie dlatego, że obwarowaliśmy się w materialnym świecie na wszelkie dostępne sposoby. Na tym etapie jest to kwestia głębokiego przekonania, naturalnej stabilizacji i symbiozy, efektu kwantowego splątania, nieprzerwanego dialogu z wyższym przewodnictwem w nas. Zupełnie nowa jakość, do odkrycia tylko w wyniku doświadczeń własnych. Naszego bezpieczeństwa i komfortu nie definiują już dłużej warunki zewnętrzne, rzeczywistość materialna, w której w danym momencie bierzemy udział. 
Brzmi zachęcająco, prawda...? Wolność znów ma szansę rozgościć się w naszym Sercu, rozniecić jego inteligencję na nieznane nam dotąd sposoby, objawić się we wznioślejszej niż dotychczas konfiguracji.
Wyobraź sobie, że najczęściej po prostu wiesz, czujesz co i jak masz robić, z czego się wycofać, potrafisz dostrzec naturę rzeczy, zjawiska, istoty ludzkiej. Nie można już cię oszukać, manipulować tobą, grać, bawić się twoimi uczuciami, używać twoich programów  z podświadomości by pociągać cię za sznurki, wmanewrowując tym samym w schemat bodziec-reakcja itd. Jeśli pożądana informacja nie pojawi się w Tobie natychmiastowo w relacji do nowego doświadczenia możesz zadać, wysłać pytanie...i spokojnie, w ciszy i bez zbędnego napięcia, poczekać na odpowiedź. Pojawić się ona może na wiele sposobów, ale Ty po prostu masz komfort, tę pewność, że ona się objawi. To uczucie przypomina w swojej barwie wgląd, nagłe olśnienie, "efekt wow". Jest tak charakterystyczne, że trzeba się wysilić by je przeoczyć. Taką mamy naturę, komunikujemy się ze źródłem, Bogiem, Wszechświatem, polem punktu zerowego, Stwórcą czy jak lubisz nazywać ten ogrom inteligencji, którego sami cząstką i wyrazem jesteśmy.
Zaryzykuj i daj się ponieść na skrzydłach tej komunikacji. Lekkość, brak skrepowania, inspiracja, niespodzianka, dobro i prawda w czystej postaci to kilka z jej najważniejszych cech charakterystycznych. Ty decydujesz, jesteś offline czy online obserwatorze współuczestniczący. To co, w drogę...?

piątek, 14 kwietnia 2017

Złość...

Emocje, które przeżywamy to informacja. Nie warto tracić czasu na ich ocenianie. Ta zasada dotyczy zresztą całego naszego przeżywania, ale o tym innym razem. Dziś o mechanizmach wychodzenia z kłopotliwych stanów mentalnych. Nauczyliśmy się potępiać w życiu, również nasze emocje. Jednak jest to zdolność nieadaptacyjna. Czas ją porzucić na rzecz bardziej adekwatnych do sytuacji narzędzi mentalnych. 
Depresja, lęk, bezsilność, uczucie duszenia się, poczucie winy, żal, rozpacz powodują, że mamy poczucie stagnacji, utknęliśmy i nie wiemy jak sobie pomóc. Złość, dobrze zrozumiana, może być naszą katapultą do zmiany powyższych trudności. Warto nie wdając się w wartościowanie wściekłości, skorzystać z jej mocy. Nie będziemy jej odczuwali w nieskończoność, to tylko pewien etap. W całym procesie uzdrawiania, przyjdą kolejne. I znów nie bawmy się w waluację bo będą to: chęć zemsty, oskarżanie, poczucie uwikłania emocjonalnego, irytacja...wszystkie po kolei mamy świadomie przeżyć. Każdy kolejny uwalnia nas od poprzedniego i prowadzi delikatnie w górę skali stanu emocjonalnego. Uczucie ulgi, które przynosi kolejny krok jest dla nas kluczowe, to barometr informujący nas o tym, że dokonujemy pozytywnej zmiany. Drobnej, ale owocnej i w dobrym kierunku. Przeskocznie ze stanu depresji lub któregokolwiek z wymienionych na początku w czystą radość, wydaje się często zbyt dużym wyzwaniem. Metoda stopniowej zmiany przychodzi z odsieczą wątpliwościom umysłu i jest o wiele bardziej przystępna. Po czasowej irytacji czeka nas jeszcze faza pesymizmu, pesymizm uwalnia nas jednak z odczuwania irytacji i tak dzieje się na każdym przeskoku. Następujący przynosi poczucie ulgi wobec poprzedniego.   
W końcu na tej równi pochyłej w górę, pojawi się nadzieja, zupełnie nowa jakość na skali. W kolejce czekają już optymizm i pozytywne oczekiwanie. Finalnie mamy dostęp do odczuwania radości. I tak sukcesywnie przebierając w emocjach pokonaliśmy cały emocjonalny dystans, który wydawał się niemal niemożliwy do pokonania jednym susem. W każdym momencie tej drogi w górę naszych emocji, możemy poczuć chwilowy opór. Wtedy łagodnie uspokajajmy siebie prostymi komunikatami typu: " Wszystko jest w porządku. Dobrze sobie radzę. Czuję wielkie wsparcie dla siebie. Nie muszę od razu przebyć całej drogi. To nawet lepiej, że idę powoli obserwując swoją wspinaczkę ku górze. Tak jest ciekawiej. Jestem kochana/kochany..." itd. 
Istotne jest, aby najbliższe osoby zrozumiały celowość i sens etapu złości. Bywa tak, że brakiem akceptacji chętnie wpychają nas w stan poprzedni czyli żal lub depresję. Wtedy, jesteśmy na powrót bezsilni a oni czują się znów bezpieczniej. Nie warto ulegać pokusie zapewniania bliskim chwilowego komfortu. Spowoduje to u nas zawieszenie w dwóch zamiennych stanach depresji i złości. I tak w kółko będziemy lawirować od jednego do drugiego. Nie pozwoli nam to wyjść z błędnego koła. Dojrzałość otoczenia wpływa na efekt dokonywanej zmiany, ale jeśli nawet nasza podróż nie przebiega w tak dobrej atmosferze, możemy ją odbyć skupiając się na sobie, zamiast na reakcji innych. Warto też poszukać dla siebie wsparcia, w chociażby jednej świadomej osobie lub dobrym psychologu. Przewodnika, który będzie nas wspierał w dokonywaniu uzdrowienia. Wówczas zmieni się nasza perspektywa. Nie jesteśmy już dłużej ofiarą, znów stajemy się "obserwatorem współuczestniczącym", wracamy do gry...

piątek, 10 lutego 2017

O prawdzie...

Czego lubimy słuchać od innych? Odczuwamy przyjemność kiedy nam schlebiają, chwalą nas. Choć i to bywa krępujące, ego w ten sposób bawi się nami. Często jednak podoba nam się kiedy informacje, które otrzymujemy pasują do naszej wizji, systemu wartości, utartych opinii, sposobu widzenia świata, siebie samych itd. Wtedy pompujemy ego. Oddajemu mu dużo naszej energii, tak naprawdę trwoniąc ją w tym samym momencie.
Z prawda jest nieco inaczej. Kwestią do dyskusji jest, co to jest prawda i czy ktoś ją w ogóle tak naprawdę jest w stanie poznać. Pozwólcie, że na potrzeby tego artykułu potraktujemy prawdę jako zdolność do przetwarzania informacji na różnych poziomach, w zależności od stopnia rozwinięcia inteligencji serca przez osobę. Powiedzmy, że Ziemia to szkoła, wszyscy tu jesteśmy uczniami. Jesteśmy tylko w innych klasach. Pomimo to spotykamy się, nieustannie wchodzimy w relacje i opowiadamy sobie o rzeczywistości z własnej perspektywy. Kiedy słuchamy opowieści na nasz temat osób z wyższej klasy świadomowościowej...hmmm...cóż, bywa różnie. Tu nasza cierpliwość zostaje wystawiona na poważną próbę. Nawet osobom, które darzymy szczerymi uczuciami, i które (uwierzcie mi na słowo, to kwestia inteligencji emocjonalnej) wiedzą gdzie są nasze granice znoszenia prawdy na swój temat, zdarza się jednak stracić na chwilę kontrolę nad tym jaką jej wersję  nam podają. I cóż..., zapominając dostosować ją do naszych możliwości jej przyswojenia narażają się na konsekwencje w postaci naszych "humorów", odrzucenia i innych sposobów manipulacji. To kwestia indywidualna, każdy wypracowuje sobie własne strategie obronne na takie okazje.
Są jednak i zalety takiej sytuacji. Zakładając, że to my jesteśmy w wyższej klasie i popełniliśmy tego typu "gafę" to: po pierwsze i tak jest dla nas oczywisty dalszy bieg wydarzeń, znamy dobrze scenariusz jaki prezentuje nam konkretna osoba w tego typu sytuacji, ew. w nowych relacjach właśnie zdobywamy taką wiedzę, po drugie: uzyskujemy informację, w którym miejscu na skali miłości tworzymy relacje z tą osobą, jeszcze warunkowej czy już bezwarunkowej. Jeśli nasza partnerka/partner w relacji, i mam tu na myśli wszelkiego typu relacje międzyludzkie, jest osobą o wysokiej świadomości, potrafi obdarzyć nas uczuciem bezwarunkowo, nawet nie mamy nawyku kontrolowania tego co wypowiadamy czy robimy. Co więcej uzdrawiamy rany emocjonalne i stajemy się cudowną wersją samych siebie, wznosimy się wraz z tą osobą w rozumieniu miłości, ale to już materiał na zupełnie inny artykuł. Żyjemy wtedy w cudownym świecie bez granic, oczekiwań, w którym panuje pełna akceptacja naszej osoby z jej jasnymi i ciemnymi stronami. Ktoś kocha nasze wady, wybryki, eksperymenty, widzi co robimy, ale nadal ofiarowuje nam to wspaniałe uczucie. To niesamowite doświadczenie zmienia wszystko, zmienia nas samych. Eksplorujemy świat, rozwijamy się swobodnie jako obserwatorzy współuczestniczący. Którakolwiek z naszych osobowości się chwilowo lub na dłużej zamanifestuje, jesteśmy bezpieczni, czujemy się wartościowi, szanowani, chciani. Cierpliwość i nieograniczona wolność jaką otrzymujemy jest spełnieniem marzeń w każdej relacji. To po prostu brak wewnętrznego napięcia, komfort istnienia, spokój, o którym śni nasza dusza. 
Wszyscy przyszliśmy się tu uczyć, ewoluować w miłości. Nie ma więc wielu osób w najwyższej klasie, zdolnych do bezwarunkowej miłości. Choć to jeszcze nie koniec naszej edukacji w miłości, są kolejne poziomy do których możemy zmierzać. Jeśli jednak kogoś takiego spotkałaś/spotkałeś, co więcej, ta osoba chce uczestniczyć w twoim życiu, spotkało cię wielkie szczęście i/lub jesteś autorem tej cudownej kreacji.
Zauważajmy i doceniajmy takie specjalne osoby, w końcu bowiem dotrze do nas, że są...bezcennym towarzyszem w naszej ziemskiej podróży...a my chcemy pretendować do zajmowania ławki tuż obok... :)